Které roky se započítávají do penze?

Date:

Chystáte se do penze? Která léta se do odpracovaných let počítají a která ne?

Důchodový věk jsem dovršil 21. prosince 2021. Myslel jsem, že pokud budu pracovat do konce roku ao důchod požádám až od 1. ledna 2022, do rozhodujícího období bude zahrnut i rok 2021. V rozhodnutí o přiznání důchodu je však jako poslední rok rozhodujícího období uvedený rok 2020. Proč, když jsem rok 2021 odpracoval celý?

Rozhodujícím obdobím pro zjištění průměrného osobního mzdového bodu (POMB) jsou v zásadě kalendářní roky před rokem, ve kterém byly splněny podmínky nároku na důchod s výjimkou let před 1. lednem 1984, pokud v tomto období je nejméně 22 let, za které lze určit osobní mzdové body. Jelikož jste splnili podmínky nároku na starobní důchod 21. prosince 2021, rozhodujícím obdobím pro zjištění POMB jsou roky 1984 až 2020, a to i tehdy, jste-li výdělečně činní do konce roku 2021.

Za období důchodového pojištění získané po vzniku nároku na starobní důchod bez pobírání tohoto důchodu, tzn. j. za období od 21. prosince do 31. prosince 2021 vám byla určena částka důchodu z vyměřovacího základu dosaženého v období po vzniku nároku na starobní důchod. Vypočtená částka za uvedené období se připočítala k částce starobního důchodu určené do vzniku nároku na starobní důchod.

- Reklama -pr článek

Nové příběhy

Další články autora
Katka

Jak vybrat stan správný stan 

Nejdůležitější součástí vybavení do kempu je logicky stan. Při jeho...

Padání vlasů u žen – alopecie

Ženy se však nejčastěji se zvýšeným vypadáváním vlasů setkají po...

Objevte aktuálně nejlepší fotomobil na trhu

Nový smartphone vivo X90 Pro posouvá hranice možností nejen...

Jak co nejvýhodněji nakoupit přes internet

V dnešní době jsme zahlceni nabídkami, letáky, reklamami a všemožnými marketingovými praktikami,...